Stadions venner

Parkering

Parkering

Typiske arbeidsoppgaver:

- Ansvar for parkering av privatbiler og busser med parkeringsbevis på vestre og østre
parkeringsplass
- Parkering for presse/media
- Gjestende lags busstransport
- Parkering, kontroll og vakthold TV biler
- Stenge av/kontrollere østre nedkjørsel til stadion
- Være til disposisjon som reservestyrke etter endt primæroppdrag (omdisponere mannskaper til
andre oppgaver ved kampstart)
- Parkering av sykler

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift